logo-pelozlogo-mesnine-peloz

 logo-vipavske-mesnine   facebook-icon

ZARADI IZREDNIH RAZMER NAŠE MESNICE POSLUJEJO PO SPREMENJENEM URNIKU.  Oglej si spremenjen urnik >>

Ponudba prične veljati z dnem 1.8. in velja do 31.8.2020 in velja samo v naših poslovalnicah.

 • Junčji rozbif BK: 9,90 €/kg

Ponudba ne velja v poslovalnici PE Vrtojba.

prp logoNAZIV AKTIVNOSTI

Tehnološka posodobitev opreme za predelavo mesa iz naslova podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2019 za gospodarske družbe

POVZETEK

Podjetje je na javnem razpisu kandidirala za nakup določene opreme s katero bi zamenjali obstoječo zastarelo opremo in na novo opremili zorilnico in sušilnico. Oprema obstoječega obrata pa je v vseh teh letih postala iztrošena in tehnološko zastarela. Zato so se v podjetju odločili za investicijo v zamenjavo iztrošenih strojev ter nabava novih ter v opremljanje novega objekta s tehnološko opremo potrebno za sušenje in zorenje pršutov.

Z opremo objekta sušilnice in zorilnice bo podjetje povečalo proizvode kapacitete in optimiralo proces proizvodnje pršutov ter povečalo produktivnost in učinkovitost. Povečala se bo tudi

energetska učinkovitost opreme in posledično s tem zmanjšala poraba energije.

Naložba je bila nujna, zaradi zastarelosti in iztrošenosti opreme in prilagajanja trgu.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V prvi fazi bo opremljena zorilnica in sušilnica. V nadaljnji fazi pa bo zamenjana naslednja oprema; vakumirka, hidravlična dvižna miza, kotel za topljenje masti, stroj za masiranje in stiskanje pršutov ter stroj za mletje mesa.

CILJI

 • Povečanje kapacitete proizvodnje;
 • posodobitev in povečanje obsega predelave mesnih in suhomesnih proizvodov;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 • dvig kvalitete mesnin;
 • inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje tržne proizvodnje suhomesnih izdelkov;
 • posodobitev tehnološke opreme proizvodnega obrata in dvig kvalitete mesnin;
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine predelanih mesnin;
 • povečanje izvoza;
 • zmanjševane emisije TGP

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.program-podezelja.si/).

Cenjene stranke obveščamo, da bodo mesnice od 16.6.2020 dalje poslovala po spremenjenem urniku.

PE Miren, Miren 10,  5291 Miren

 • PONEDEJEK – SOBOTA: 6.30 – 19.00
 • NEDELJA.: ZAPRTO

PE Vrtojba, MMP 1, 5290 Šempeter:

 • PONEDEJEK – PETEK : 6.30 – 16.00
 • SOBOTA, NEDELJA: ZAPRTO

Cenjene stranke obveščamo, da bo mesnica od 10.8.2020 do 23.8.2020 poslovala po spremenjenem urniku.

 • PONEDELJEK - PETEK: 6.30 – 13.00

PE Šempeter I, Vrtojbenska 8, Šempeter:

 • PONEDEJEK – SOBOTA: 6.30 – 19.00
 • NEDELJA.: ZAPRTO

PE Šempeter II, Žnidarčičeva 1, 5290 Šempeter:

 • PONEDEJEK – SOBOTA: 6.30 – 19.00
 • NEDELJA.: ZAPRTO

PE Gorica, Gradnikove brigade 53, 5000 Nova Gorica:

 • PONEDEJEK – SOBOTA: 6.30 – 19.00
 • NEDELJA.: ZAPRTO

Podjetje Peloz d.o.o. je uspešno kandidiralo v programu »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« ZA PODPORO PODJETJEM PRI PRIPRAVI STRATEGIJ ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH TER KREPITVI NJIHOVIH KOMPETENC 2019 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.3 »Aktivno in zdravo staranje« in specifičnega cilja 8.3.1 »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.

Več o projektu TUKAJ >>

izjava okt19pdfIzjava podjetja PELOZ (datoteka pdf)

V zvezi z avstrijskim mesom in včerajšnjo objavo na slovenskih medijih javnega obveščanja, vas želimo natančnejše obvestit o nastalem položaju.

Kot večina mesnih predelovalcev smo tudi mi prisiljeni svinjsko meso nabavljati v tujini. V Sloveniji le tega ni dovolj ! V ta namen imamo sklenjene pogodbe z dobavitelji iz Madžarske, Avstrije in Nemčije.

Eden od dobaviteljev, ki se ga sicer redko poslužujemo, je tudi Ramsauer Flaich GmbH. V letošnjem letu smo 15.10. prejeli šele njegovo drugo dobavo. Vse dostavljeno meso je bilo ustrezno označeno in z vsemi potrebnimi dokumenti, vključno z veterinarskimi potrdili o ustreznosti. Tudi naša vhodna kontrola ni na mesu ugotovila kakršnih koli odstopanja v kvaliteti. Skratka, prevzem pošiljke je potekal povsem normalno brez posebnosti, kot toliko krat prej. Vse prejeto meso se je uskladiščilo kjer je čakalo na nadaljnjo obdelavo. Vsa pošiljka je bila namenjena predelavi in ne prodaji kot sveže meso.

25.10. smo s strani uradnih institucij prejeli obvestilo o sumu oporečnosti mesa iz Avstrije. Nemudoma so sprožili postopek umika-odpoklica.

Kot prvo smo ugotovili, da je večina prejetega mesa še vedno na skladišču na sedežu podjetja. S tem blagom nismo imeli težav saj smo ga le umaknili iz prometa, kjer čaka na nadaljnja navodil.

Nadalje smo ugotovili, da je iz omenjene pošiljke bilo izdelano:

- 255 kg Prekajenih reber z LOT 19201

- 140 kg Hrenovk z LOT 19202

- 109 kg Prekajenih reber LOT 19205       

Zaradi hitrega ukrepanja smo uspeli vse Hrenovke z LOT 19202, ki so bile prodane prestreči še preden so dosegle končnega kupca. Nič od teh Hrenovk se ni znašlo v maloprodaji. Celoten LOT čaka na nadaljnja navodila veterinarske službe.

Prekajena rebra z LOT 19205 sploh niso še šla v prodajo. Celoten LOT smo zadržali in čaka na nadaljnja navodila veterinarske službe.

Prekajena rebra z LOT 19201 so prišla v prodajo. Po izvedenem umiku smo ugotovili, da je 42 kg doseglo končnega potrošnika. Naj tukaj še enkrat poudarimo, da se je umik izvedel iz preventivnih razlogov zaradi suma oporečnosti ene od surovin v izdelku in ne pomeni, da je živilo nevarno za zdravje.

V kolikor imate izdelek še vedno na zalogi, ga lahko kljub temu vrnete v eno od naših prodajaln, kjer vam ga bodo zamenjali ali vrnili kupnino.

Vse naše zveste kupce želi obvestiti, da se nič od prejetega mesa ni prodalo kot sveže meso v naših poslovalnicah. Od omenjenega dobavitelja nismo nikoli nabavili nobenega govejega mesa.

NA KONCU BI ŽELELI ŠE ENKRAT POUDARITI IN ZAGOTOVIT, DA JE MESO IN MESNI IZDELKI, KI GA PRODAJAMO V NAŠIH MESNICAH VARNO IN NEOPOREČNO.

NAŠA ZAVEZA JE, DA BOMO NAŠE STRANKE ŠE NAPREJ OSKRBOVALI S KVALITETNIMI IN NEOPOREČNIMI MESNIMI IZDELKI IN MESOM

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 05 3350 403.