• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila se nanašajo na spletne obrazce objavljene na spletni strani www.kurivogorica.siin določajo varovanje in uporabo osebnih podatkov uporabnikov.
Lastnik spletne strani, vsebin, obrazcev in podatkov, ki se v okviru spletne strani zajemajo, je PELOZ d.o.o. predelava mesa in proizvodnja mesnih izdelkov, Loke 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju lastnik spletne strani).

VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Z oddajo spletnega obrazca uporabnik dovoli in privoli, da lastnik spletne strani hrani osebne podatke uporabnika, jih varuje, obdeluje ter uporablja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR).

Lastnik spletne strani preko kontaktnih obrazcev na spletni strani zbira naslednje podatke: 

  • ime
  • naziv podjetja (ni obvezno)
  • naslov (ni obvezno)
  • telefon (ni obvezno)
  • elektronski naslov

Lastnik spletne strani zbira osebne podatke za opravljanje storitev, ki jih nudi na spletni strani in uporabnike obvešča o storitvah in ponudbah.

Zbrani podatki se bodo uporabljali samo za interne namene podjetja Peloz d.o.o. in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Uporabnik lahko od upravljalca spletne strani kadarkoli zahteva vpogled ali izbris osebnih podatkov.